prof. Lech Gładysiewicz

Profesor zwyczajny, Politechnika Wrocławska

    Autor ponad 140 publikacji naukowych, w tym książki pt.: „Przenośniki taśmowe. Teoria i obliczenia”. Kierownik Zakładu Systemów Maszynowych na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Były Dziekan Wydziału, członek Senatu i Dyrektor Instytutu Górnictwa. Założyciel i redaktor naukowy czasopisma „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze”. Członek Komitetu Górnictwa PAN.