prof. Lech Gładysiewicz

Profesor zwyczajny, Politechnika Wrocławska