dr Piotr Kulinowski

adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza

    Opracował metodykę zintegrowanego projektowania górniczych przenośników taśmowych i wdrożył w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach branży górniczej oprogramowanie komputerowe QNK, służące do wspomagania projektowania przenośników taśmowych. Jest autorem lub współautorem ponad 170 publikacji i 6 patentów oraz wykonał ponad 70 prac zleconych z przemysłu związanych z problematyką projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportu kopalnianego. Od wielu lat prowadzi na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki wykłady, seminaria i ćwiczenia dotyczące zagadnień związanych z projektowaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń transportowych, także w języku angielskim. Był promotorem około 100 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich o charakterze analitycznym, konstrukcyjno-projektowym i badawczym. Jest współautorem programu dydaktycznego, kierownikiem i wykładowcą Studiów Podyplomowych „Transport w górnictwie”.