dr hab. inż. Jerzy R. Szymański

profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

    Pracownik Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (to przekształcona w uniwersytet była Politechnika Radomska). W latach 1992 – 2012 czynnie jest zaangażowany w modernizację elektrycznych napędów przemysłowych przy zastosowaniu napięciowych przekształtników częstotliwości dla energetyki, przemysłu chemicznego i rafineryjnego oraz górnictwa naziemnego (kopalnie Konin i Bełchatów) oraz podziemnego (KGHM). Na uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie transport. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Zakładzie Napędu Elektrycznego i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Transportu i Elektrotechniki.

    Osiągnięcia naukowe wynikające z wdrożonych prac projektowych dla sektora górniczego zostały opisane w licznych publikacjach naukowych autora, także notowanych w bazie JCR. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji naukowych, z których główna część dotyczy zagadnień napędów przekształtnikowych i ograniczania ich negatywnego oddziaływania na sieć zasilającą i środowisko.