dr hab. Jacek Szczepiński

dyrektor, Poltegor-Instytut

    Główny Specjalista ds. Hydrogeologii oraz Generalny Projektant KWB Konin i KWB Adamów w firmie „Poltegor-projekt” Sp. z o.o. Od 2013 roku Dyrektor „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego. Przedstawiciel Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego w Europejskim Stowarzyszeniu Węgla Kamiennego i Brunatnego (EURACOAL) oraz na Forum Przemysłu Wydobywczego, Członek Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska, Wiceprzewodniczący Komisji Górnictwa PAN O/Wrocław, ekspert Komisji Europejskiej ds. węgla w Funduszu Badawczym Węgla i Stali, Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu hydrogeologii i górnictwa opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.