POPRZEDNIE EDYCJE
KONFERENCJI ELGOR

W przypadku chęci uzyskania dostępu do któregoś z archiwalnych referatów, prośba o kontakt z Robertem Wojniakiem (robert.wojniak@siemens.com).