Aktualności
Strona główna
Na 9. edycję Konferencji Elgor zapraszamy w dniach 1-3 października 2014 roku do Torunia. Szczegóły wkrótce

ELGOR, jako coroczna konferencja odbywająca się od 2006 roku, stanowi płaszczyznę prezentacji innowacyjnych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz przedstawia najnowsze techniki i światowe technologie, związane z działalnością górnictwa odkrywkowego. Patronem konferencji jest „Poltegor – Instytut”, który prowadzi szeroką działalność badawczo-wdrożeniową dla potrzeb różnych podmiotów gospodarczych z kraju i z zagranicy, wykonuje również wszelkiego rodzaju ekspertyzy.

Konferencja ukierunkowana jest na pracowników dozoru kopalń i przedsiębiorstw związanych z górnictwem odkrywkowym oraz pracowników naukowych.

Konferencja ELGOR na stałe wpisała się do kalendarza prestiżowych wydarzeń rodzimego przemysłu wydobywczego. 

W tegorocznej, ósmej edycji planujemy podjąć następujące tematy podczas paneli dyskusyjnych:

• Układy napędowe przenośników taśmowych w górnictwie kruszyw (dobór mocy, regulacja prędkości, odzysk energii, diagnostyka taśmociągów – georadary)
• Sterowanie maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego w praktyce (algorytmy regulacji napędów, komunikacja, diagnostyka maszyn, modernizacja)
• Wybrane zagadnienia diagnostyki części mechanicznych i elektrycznych napędów (referencje rozwiązań diagnostyki, bezpieczeństwo maszyn)
 

Niezależnie od paneli dyskusyjnych prowadzone będą również warsztaty inżynierskie podczas których - w formie szkoleń, pokazów lub prelekcji - dostawcy i firmy usługowe będą prezentować wybrane techniki, metody i urządzenia z codziennej praktyki służb utrzymania ruchu.