Aktualności
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-16
Strona główna
Dziękujemy za uczestnictwo w Konferencji ELGOR!!!

Szanowni Państwo,

w imieniu Poltegor Instytut, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Politechniki Wrocławskiej i firmy Siemens sp. z o.o. zapraszamy Państwa do udziału w 9. edycji konferencji Naukowo - Technicznej ELGOR.

Formuła konferencji, obejmująca sesje plenarne, seminaria problemowe i warsztaty inżynierskie, pozwala na efektywną wymianę opinii, analizowanie studiów przypadków oraz umożliwia zapoznawanie się z najnowszymi trendami w branży.

Tegoroczna tematyka w sposób szczególny obejmie zagadnienia praktyczne:

• Układy napędowe przenośników taśmowych w górnictwie kruszyw (dobór mocy, regulacja prędkości, odzysk energii, diagnostyka taśmociągów)
• Sterowanie maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego w praktyce (algorytmy regulacji napędów, komunikacja, diagnostyka maszyn, modernizacja)
• Wybrane zagadnienia sterowania we współczesnych kopalniach odkrywkowych (referencje rozwiązań diagnostyki, bezpieczeństwo maszyn, systemy komunikacji i wizualizacji)

Do udziału zaproszeni są m.in. dyrektorzy techniczni, główni inżynierowie, główni automatycy, główni elektrycy kopalni odkrywkowych.
 

ZAPRASZAMY!

_____________________________________________________________________________________

ELGOR, jako coroczna konferencja odbywająca się od 2006 roku, stanowi płaszczyznę prezentacji innowacyjnych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz przedstawia najnowsze techniki i światowe technologie, związane z działalnością górnictwa odkrywkowego. Patronem konferencji jest „Poltegor – Instytut”, który prowadzi szeroką działalność badawczo-wdrożeniową dla potrzeb różnych podmiotów gospodarczych z kraju i z zagranicy, wykonuje również wszelkiego rodzaju ekspertyzy.

Konferencja ukierunkowana jest na pracowników dozoru kopalń i przedsiębiorstw związanych z górnictwem odkrywkowym oraz pracowników naukowych.

Konferencja ELGOR na stałe wpisała się do kalendarza prestiżowych wydarzeń rodzimego przemysłu wydobywczego.